HOME

Zwaan Stam, piano
en
Jan Ravensteijn, voordracht

brengen een bloemlezing uit de mooiste gedichten en de mooiste pianostukken ten gehore. Zij hebben hier een geheel eigen stijl voor ontwikkeld.

Mooie gedichten spreken voor zichzelf en mooie muziek hoeft ook niet “opgeleukt” te worden om ervan te kunnen genieten. Wie deze twee kunstvormen/expressiemiddelen tezamen brengt, heeft meestal de bedoeling een boodschap te verkondigen die artistiek of educatief van aard is.
De twee uitvoerenden die voor u optreden hebben echter geen enkele boodschap. Ze doen gewoon wat ze leuk vinden. Ze dragen gedichten voor waar ze houden en spelen muziek waarvan ze nooit genoeg krijgen. Soms illustreert de muziek de sfeer van een gedicht, vaker gaan muziek en gedicht een dialoog aan, dan weer binden ze met elkaar de strijd aan.
En wat je hoort is niet per definitie hetzelfde als dat waarnaar je luistert. 
Hoewel het allemaal heel serieus en ernstig is wat we doen, wordt er door de aanwezigen veel gelachen.

Op het programma staat muziek die varieert van Bach tot Pärt en van Scarlatti tot Glass. De poëzie is overwegend van Nederlandse makelij en loopt van het Egidiuslied via Huygens  en van Alphen t/m Schierbeek en Jules Deelder

Op dit ogenblik staan er twee avondvullende programma’s op het repertoire.

Het eerste heeft als titel: “ Er gaat iets moois voorbij”. Hierin gaat het voor de pauze over het verstrijken van de tijd, het sterven en de dood. Na de pauze heeft het programma een luchtiger karakter, dan staat de liefde centraal.

Het tweede programma heeft als titel: “Winter om ons heen”.  In gedichten en verhalen worden Kerst en Nieuwjaar en de winter belicht.

Deze programma’s duren 2 x 45 minuten.

Daarnaast hebben zij nog een programma van 30 minuten met als thema reizen.

De uitvoerenden treden op in literaire cafés, bibliotheken en op uitmarkten.
Op verzoek voeren zij aangepaste programma’s uit ter opluistering van congressen, culturele middagen, jaarvergaderingen, huwelijken enz..

Contactadres:

zwaanstam@gmail.com
of
jan.ravensteijn@high5.net