Home   Wie zijn wij Hoe en wat Jaaroverzicht Downloads
 

Huisregels Pianolessen Zwaan Stam en Eric Langedijk

 

Aantal lessen

In beginsel worden 38 lesweken per jaar gehanteerd.

Duur van de lessen

De wekelijkse lessen duren meestal een half uur. In overleg worden lessen van 20 minuten gegeven, of ook wel lessen van drie kwartier of een uur eens in de twee weken.
Leerlingen krijgen individueel les.

Vakanties

In de schoolvakanties wordt geen lesgegeven.
Schoolvakanties worden zoveel mogelijk vastgesteld in overeenstemming met die van het basisonderwijs Doesburg.

Verhindering van de leerling

Bij verhindering van de leerling graag tijdig bericht. Gemiste lessen worden in principe niet ingehaald. In sommige gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

Verhindering van de docent

Bij verhindering van de docent door bijvoorbeeld ziekte wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk per sms op de hoogte gesteld. Hierdoor gemiste lessen worden in principe niet ingehaald. Als er meer dan vier lessen in een seizoen uitvallen wordt voor vervanging gezorgd of kunnen er lessen ingehaald of verrekend worden.

Boeken en lesmateriaal

Boeken worden soms in bruikleen meegegeven. In dat geval graag snel weer retour. Soms wordt aangeraden boeken zelf aan te schaffen.

Vanaf september 2015 hanteren we de volgende tarieven.
Deze tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van
€ 40,00 (om precies te zijn 39,47 inclusief BTW) en 38 lessen per jaar. Maandbedragen zijn 1/10 van het jaarbedrag.

Betaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.
U ontvangt een factuur per e-mail.

We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Lestijd Jaarbedrag Maandbedrag

30 minuten per week

€ 760,00 € 76,00

20 minuten per week:

€ 500 50,00

Worden de vakanties doorbetaald?

Ja en nee. U betaalt 10 maanden per jaar. De maanden juli en augustus betaalt u niets.
Wanneer de genoemde tarieven vragen of problemen opleveren neem dan gerust contact met ons op.

Gegevens

Van iedere leerling hebben we de volgende gegevens nodig:
- Naam
- Adres
- Mobiel telefoonnummer
- Bankrekening
- Officiele tenaamstelling bankrekening